Huoltomme palvelee joustavasti ja ammattitaidolla vian sattuessa.

Ulkoporealtaalle myönnämme 2 vuoden takuun.

Allasmuoville, ulkoverhoilulle sekä rungolle myönnämme 5 vuoden takuun.

 

Takuuehdot:

Takuuehdot ovat voimassa toimituspäivästä alkaen.

Toimittaja ei vastaa altaan ohjeidenvastaisesta asennuksesta, käytöstä tai laiminlyönneistä.

Altaisiin on kiellettyä tehdä muutostöitä muuta kuin Megaspa Suomi OY:n toimesta tai kirjallisella luvalla.

Takuu ei kata sähköverkosta johtuvia vaurioita tai sähkökatkosta johtuvaa jäätymistä.

Altaan laiminlyönnit kattavat ohjeiden vastaisen kemikaalien käytön, veden kunnossapidon
laiminlyönnin, vedenpinnan väärän korkeuden, suodattimien puhdistuksen ja
vaihdon laiminlyönnin sekä altaan tyhjänä säilyttämisen.

Altaan puhdistukseen ei saa käyttää kuin siihen tarkoitettuja kemikaaleja eikä hankaavia
pesuvälineitä.

Toimittaja ei vastaa mahdollisesta käyttöajan menetyksestä, altaan ympärille rakennetun
terassin tai rakenteiden purusta.

Terassiin upotettuun ammeeseen on tehtävä huoltoluukut tai tarvittava tila huoltoa varten
altaan sivuille. Tarkasta tarvittavien mallikohtaisten huoltoluukkujen oikeat
sijainnit toimittajalta.

Virransyötön katkeaminen muusta kuin altaan takuunalaisesta viasta johtuen ja tästä
seurauksena altaan jäätyminen ei kuulu takuun piiriin.

Itseaiheutetut mekaaniset vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei kata normaalia kulumista.

Takuu kattaa ainoastaan puutteelliset osat ja niiden vaihtotyön.

Copyright 2018 © MegaSpa Suomi Oy. All rights Reserved.